Bağımsız Denetim Hizmetleri
Bağımsız Denetim hizmetleri kapsamında;

Firmaların iç kontrol sistemlerinin kurulması, iş ve belge akış düzeninin oluşturulması ve incelenmesi
Finansal tabloların analiz edilmesi ve yorumlanması,
Kurumlara özel muhasebe, finansal raporlama ve denetim ile ilgili eğitim hizmetlerinin verilmesi,
Özel inceleme ve özel amaçlı denetimlerin yapılması, raporlanması,
Dernek, vakıf, iktisadi işletme, tesis vb. kurumların defter, belge ve hesaplarının denetimi,
Yönetim muhasebesinin gerektirdiği özel denetimlerin gerçekleştirilmesi,
Sermaye Piyasası Kurumu tarafından yayınlanan genel  kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve diğer düzenleyici kurumlar tarafından yayınlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanması ve bu konuda teknik destek verilmesi,
Uluslararası Denetim standartlarına göre yapılan denetimlerle ilgili hizmetlerin sunulması,
Anonim şirket ve kooperatiflerin genel kurul öncesi dış denetim hizmetlerinin sunulması,
Kdv iadesi dosyalarının hazırlanması ve takibi
Karlılık ve verimlilik denetimlerinin yapılması,
Kredibilite ve kredi uygulamaları denetimi,
Sektör analizi, ticari risk değerlendirmesi, bütçe hazırlama ve denetleme hizmetleri,
Yolsuzluk denetiminin yapılması,
Copyright 2010 - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2010 - Tüm Hakları Saklıdır