Mali Hukuk Hİzmetleri
- Finansal risk analizi ve yönetimi hizmetleri,
- Vergi ihtilafları ve davalarda Uzlaşma komisyonlarında mükelleflerin temsili,
- Yabancı sermayeli şirketlerin sorunlarına yönelik hukuki danışmanlık,
- Bilirkişilik, arabuluculuk ve hakemlik hizmetleri,
- Şirketlerin ticari hayatta ihtiyaç duydukları sözleşmelerin hazırlanması,
- Şahıs firmaları ve Sermaye şirketlerinin iç ve dış yapılanmalarla olan sorunlarının çözümü ve hukuki destek sağlanması,
- Şirket değerlemelerinin ve şirketlerin sahip olduğu kıymet değerlemelerinin yapılması,
- Sermaye şirketlerinin sermaye azaltımı - artırımları, ana sözleşme tadillerinin yapılaması ve karşılaşılan sorunlarda hukuki destek sunulması,
- Kurumsal birleşme ve devir ile ilgili işlemler,
- Şirketlerin iş mevzuatına yönelik karşılaşılan sorunları hakkında hukuki destek verilmesi ve mevzuatlar hakkında bilgilendirilmesi,
 
Copyright 2010 - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2010 - Tüm Hakları Saklıdır