Muhasebe Hizmetleri
Genel muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Dış Ticaret Muhasebesi kapsamında;

İşletme hesabı ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere muhasebe hizmetleri sunulması,
İlgili firma bünyesinde muhasebe ve finans sistemlerinin kurulması, iş ve belge akış sisteminin kurulması ve ilgili departmanlarla organizasyonunun oluşturulması,
Tecrübeli personelimiz tarafından firmalarımızın periyodik olarak ziyareti ve destek hizmetleri sunulması,
Firma merkez ve şubeleri arasında muhasebe finans sistemlerini kurmak ve geliştirmek,
Firma bünyesindeki muhasebe biriminde veya müşavirlik büromuzda kanunen tutulması gereken defterlerin Vergi usul kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde tutulması,
Kdv, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici Vergi, Gelir vergisi ve Kurumlar vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi ve zamanında beyan edilmesi
Defter be belgelerin yıl sonu kapanışlarının yapılması, kapanış tasdikleri ile yeni dönem defter tasdiklerinin yapılması.
- E-fatura ve e-defter altyapısıyla muhasebe hizmetlerinin sunumu.
Copyright 2010 - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2010 - Tüm Hakları Saklıdır