Sosyal Güvenlik ve İnsan Kaynakları Hizmetleri
Sosyal güvenlik mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında;

- Bordroların, bordro zarfları ile ödeme talimatlarının hazırlaması hizmetleri,
Sgk bildirgeleri ile muhtasar beyannamelerin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,
Sgk, işkur vb. personel çalıştırma teşviklerinin takibi ve teşvikler hakkında mükelleflerin bilgilendirilmesi,
Personel özlük dosyalarının işletme bünyesinde oluşturulması ve düzenli bir şekilde tutulması,
Personel giriş ve çıkış işlemleri, sözleşmeler, tazminatlar vb. işlemlerin gerçekleştirilmesi,
Hizmet sunulan firmaların personel ve yönetici personel ihtiyaçlarında yardımcı olmaya çalışmak, gizlilik prensibi içerisinde firma talepleri ve istenen özelliklere uygun adaylar arasından personel seçimi ve eğitim desteği vermek.
Copyright 2010 - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2010 - Tüm Hakları Saklıdır